กล่าวขอพรเจ้าที่ ตี่จูเอี้ยะ ในเทศกาลตรุษจีน

จูเอี๊ยะ แปะกง ป๋อฮ้อ เซ็งลี่ ฮวดใช้ ตั่งถั่ง จี้หลาย เซาะนั้ง ซุกกิมเผ่งอัง จู่ซือ ฮะเซี่ยะ

ข้าพเจ้า…………………….นามสกุล………………….กิจการ-หน้าที่การงาน……………………..ขอถวายชุดเครื่องไหว้ในเทศกาลตรุษจีน ขอให้ครอบครัวและกิจการของข้าพเจ้า         จงรุ่งเรือง มีเงิน มีทอง มีสุข สุขภาพแข็งแรงทั้งครอบครัว

 

————————————————–

ซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร