ต้นพลูด่าง ปลูกในภาชนะที่ใส่น้ำนำมาวางไว้ทางซ้ายมือของโต๊ะทำงานโดยหันหน้าเข้าตัวโต๊ะ เชื่อกันว่า ยิ่งปลูกจะยิ่งทำให้รวย รับทรัพย์ รับเงิน นอกจากนี้ต้นพลูด่างยังสามารถดูดซับสารพิษจากมลภาวะทางอากาศได้อีกด้วย

เหรียญ ให้วางเหรียญสิบใส่ไว้ในแก้วใสจำนวน 18 เหรียญ นำมาวางไว้ทางด้านซ้ายมือของโต๊ะทำงานโดยหันหน้าเข้าตัวโต๊ะ เชื่อกันว่า แก้วใสที่ใส่เหรียญเปรียบเสมือนปากทรัพย์ที่ดี จะช่วยเสริมเรื่องการเงินให้มีเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย

สี ให้หาของตกแต่งอะไรก็ได้ที่เป็น 3 สีนี้ คือ แดง ส้ม เขียวมาเสริมบนโต๊ะทำงาน เพราะสีแดงหมายถึงความรัก ความเข้าใจ สีส้มหมายถึงความโชคดี สีเขียวหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ เชื่อกันว่า สีทั้งสามจะเป็นตัวเสริมให้สิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิต

รูปภาพสะพาน ตั้งไว้ข้างหน้าโต๊ะทำงาน เพราะสะพานเปรียบเสมือนการก้าวเดิน ก้าวข้าม หรือการก้าวผ่านปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เชื่อกันว่า จะช่วยเสริมให้การทำงานราบรื่น ไม่มีติดขัด ทุกอย่างจะสำเร็จสมหวังตามที่ตั้งใจ

สัญลักษณ์รูปไก่ วางไว้ทางขวามือเมื่อหันหน้าเข้าตัวโต๊ะ เพราะไก่เปรียบเสมือนการขยันทำมาหากิน และเชื่อกันว่าไก่จะคอยจิกทรัพย์หรือทำให้การเงินและการงานเป็นไปในทางที่ดี 

โคมไฟ วางไว้ทางขวามือของโต๊ะทำงานโดยหันหน้าเข้าตัวโต๊ะ เพราะโคมไฟเปรียบเสมือนแสงสว่างที่คอยส่องนำทางไม่ให้ชีวิตเรามืดมนตกอับ และแสงสว่างที่เพียงพอก็จะช่วยทำให้มีสมาธิในการทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้น 

พรมสีเขียว วางไว้บริเวณใต้โต๊ะทำงาน ในขณะที่นั่งทำงานให้วางเท้าไว้บนพรมเสมอ เปรียบเสมือนว่าเราอยู่บนฐานทรัพย์ที่ดี มีความอุดมสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา 

รองเท้าแตะคู่ใหม่ ให้วางไว้ใต้โต๊ะทำงานเพื่อเสริมการก้าวรับตำแหน่งใหม่ ๆ มีความก้าวหน้า ความมั่นคงในหน้าที่การงาน