ต้นส้มอุดมทรัพย์

ต้นส้มถือเป็นต้นไม้มงคล เชื่อกันว่าเป็นต้นไม้ที่ช่วยเสริมในเรื่องการเงิน โชค ลาภ และนำสิ่งดีๆเข้าหาตนเอง 

ปลูกต้นส้มไว้หน้าบ้าน

ปากทางเข้าบ้านควรมีต้นส้ม เพราะต้นส้ม เป็นต้นไม้ที่มีความสมดุลเรื่องหยินหยาง  การปลูกต้นส้มไว้หน้าบ้านจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง มีงาน มีเงิน มักได้รับอะไรมาแบบฟลุ้คๆ จะส่งผลดีให้กับทุกคนในบ้าน 

คนจีนเชื่อว่าต้นไม้ที่ผลิดอกออกผลตรงบริเวณหน้าบ้านจะให้พลังงานที่ช่วยกระตุ้น งาน เงิน และโอกาสดีๆ ที่เข้ามาในชีวิตแก่คนในบ้าน

ปลูกต้นส้มไว้หน้าธุรกิจการค้า

คนจีนเชื่อกันว่าถ้าปลูกต้นส้มไว้หน้าสถานที่ประกอบธุรกิจหรือกิจการใดก็ตาม จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง มีงาน มีเงิน ส่งผลให้คนที่ทำธุรกิจนั้นๆหรือเจ้าของธุรกิจนั้นๆ เพิ่มพูนในเรื่องของทรัพย์สินเงินทอง  กระตุ้นเรื่องการค้าขายเพื่อให้เกิดสิ่งดีๆ

ผลส้มกระตุ้นทรัพย์รับโชค

ตามตำราจีนโบราณบันทึกไว้ว่า  ผลไม้มงคลที่นิยมนำมาวางไว้ในที่ทำธุรกิจการค้า หรือบ้านพักอาศัย คือ ผลส้ม (ผลส้มจริงหรือปลอมก็ได้) เพื่อช่วยส่งเสริมและส่งผลเรื่องของการค้าขาย โชคลาภ ความเจริญรุ่งเรือง กระตุ้นเงินทอง จะได้รับอะไรมาแบบฟลุ้คๆ 

ถ้าเป็นกิจการร้านค้าหรือธุรกิจให้จัดส้มจำนวน 3 หรือ 5 หรือ 8 ผล ใส่ภาชนะวางไว้ที่มุมขวาของโต๊ะทำงาน เคาน์เตอร์เก็บเงิน 

ถ้าเป็นบ้านพักอาศัยให้จัดส้ม 3 หรือ 5 หรือ 8 ผล วางไว้ที่โต๊ะรับแขก โต๊ะทานอาหาร  และมุมขวาของโต๊ะทำงาน ถ้าเป็นผลจริงสามารถหยิบทานได้และค่อยซื้อนำมาเติมให้ครบจำนวน

ผลส้มจะช่วยเสริมและส่งผลดี ดึงดูดเแต่เรื่องดีๆ มีกำไร ค้าขายเจริญรุ่งเรือง