ปฏิทินตรุษจีน 2566

วันจ่าย – วันศุกร์ที่ 20 มกราคม

“วันจ่าย” เป็นวันที่จะต้องออกไปซื้ออาหาร ผลไม้ และเครื่องเซ่นไหว้ต่าง ๆ เพื่อมาเตรียมพร้อมไว้สำหรับวันไหว้ที่จะมีขึ้นในวันถัดไป

วันไหว้ – วันเสาร์ที่ 21 มกราคม

“วันไหว้” หรือ “วันสิ้นปี” จะเป็นวันที่มีการไหว้เทพเจ้าต่าง ๆ รวมไปถึงไหว้บรรพบุรุษด้วยอาหาร ผลไม้ และเครื่องเซ่นไหว้ที่ได้จัดเตรียมไว้

วันเที่ยว – วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม

“วันเที่ยว” “วันปีใหม่” หรือ “วันตรุษจีน” เป็นวันที่ชาวจีนจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีแดงหรือสีที่สดใส และพาครอบครัวออกไปท่องเที่ยว ไปไหว้ขอพรจากญาติผู้ใหญ่หรือผู้ที่เคารพรัก ถือเป็นวันแห่งสิริมงคล