“วันปิยมหาราช” ตรงกับวันที่ ๒๓ ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ที่ประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” ซึ่งมีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน” ด้วยพระมหากรุณาธิคุณและบารมีอันยิ่งใหญ่ ทำให้ประชาชนที่เคารพบูชาต่างก็นำเครื่องสักการะมาถวายท่าน เพื่อขอพรให้ชีวิตมีแต่ความสำเร็จ ทั้งด้านการเรียน การเงิน การงาน บริวาร และความมั่นคง

วิธีสักการะบูชาเสด็จพ่อ ร.๕
สำหรับการเคารพบูชาเสด็จพ่อ ร.๕ มีความเชื่อกันว่า บารมีของพระองค์ท่านจะส่งผลให้เกิดความสุข ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต ธุรกิจราบรื่น เจรจาสำเร็จ ทำมาค้าขึ้น การงานมั่นคง ตำแหน่งหน้าที่ก้าวไกล ช่วยปลดหนี้ปลดสินให้หมดสิ้นไป ตราบเท่าที่คุณยังเคารพบูชาและสักการะเสด็จพ่อ ร.๕ อย่างดี

เครื่องสักการะ

ผลไม้มงคลสีแดง
แอปเปีล – เป็นสัญลักษณ์ของความปีติยินดี ทำให้รักยั่งยืน ช่วยให้มีความสัมพันธ์ที่สวยงาม
ทับทิม – เสริมเงินทองและความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ครอบครัว การค้าจะไม่นิ่งเงียบ มีกินมีใช้ไม่ขาดมือ
แก้วมังกร – ช่วยเสริมบารมีและความมั่งคั่ง จะนำพาความสำเร็จสู่ธุรกิจหรือการค้าที่ทำอยู่
องุ่นแดง – เสริมบริวารให้รักใคร่กลมเกลียวสามัคคี มีคนข้างหลังคอยสนับสนุนอยู่เสมอ

เครื่องสักการะ

ดอกไม้และธูป
ดอกกุหลาบสีชมพู – สีประจำวันพระราชสมภพ สื่อถึงความงดงาม ความเมตตา และความรัก
ดอกกุหลาบ ดอก – เสริมทางเลือกที่ดี พบเจอแต่ความโชคดี มีทางออกในชีวิต
ดอกกุหลาบ ดอก – เสริมความสุข ความสมหวัง พบเจอแต่เรื่องราวดี ๆ
ดอกกุหลาบ ดอก – เสริมความมั่งคั่ง ร่ำรวย ทรัพย์สินไหลมาเทมาแบบไม่ขาดสาย
ดอกกุหลาบ ๑๐๘ ดอก – เสริมความมั่นคงให้กับธุรกิจใหญ่ เซ็นสัญญาราบรื่น การเจรจาค้าคล่อง
ธูป ดอก – เป็นการจุดธูปเพื่อบอกกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของการเคารพบูชา

เครื่องสักการะ

เครื่องสักการะอื่น ๆ
บรั่นดี – เสริมให้การขอพรประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น (เป็นสิ่งที่ท่านโปรดปราน)
ซิการ์ – เสริมอำนาจ บารมี ทรัพย์สินมั่งมี ชีวิตมั่นคง (เป็นสิ่งที่ท่านโปรดปราน)
หมากพลู – เครื่องบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ถือเป็นการแสดงความเคารพ

คาถาบูชา

พระปิยมหาราช
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ (๓ จบ)

“พระสะยามะมินโท วะโร อิติ พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง สะหัสสะกายัง วะรัง พุทโธ
นะโม พุทธายะ ปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ”
(กล่าว ๓ ครั้ง)

“ข้าพระพุทธเจ้า…(ชื่อ – นามสกุล)…ขอบารมีแห่งองค์เสด็จพ่อ ร.๕ ช่วยดลบันดาลให้ข้าพระพุทธเจ้า
ประสบความสำร็จสมหวังดังใจหมาย เจรจาค้าขายราบรื่น ชื่นมื่นสุขสงบ พบความเจริญก้าวหน้า
ไร้อุปสรรค มีคนรักคนเมตตา หน้าที่การงานมั่นคง หลุดพ้นจากหนี้สิน มีกินมีใช้ตลอดไป
อยู่รอดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ”