หยิบปั๊บ…รับโชค ประจำเดือนกันยายน 65

– เกิดวันจันทร์ ให้เด็กหยิบ

– เกิดวันอังคาร หยิบเองแบบไม่ดูเลข

– เกิดวันพุธ ให้คนอายุมากกว่าหยิบ

– เกิดวันพฤหัสบดี หยิบเองจากแถวเเรก

– เกิดวันศุกร์ ให้คนขายหยิบ

– เกิดวันเสาร์ ให้เพื่อนหยิบ

– เกิดอาทิตย์ หยิบเองจากแถวสุดท้าย