อัญมณีมาแรงในปี 2565

ไพลิน ซึ่งเป็นอัญมณีที่สง่า เป็นสัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์ จริงใจ และมั่นคง เสริมสร้างความเชื่อมั่นความศรัทธาแก่เจ้าของหรือผู้ที่สวมใส่ และจะได้รับพลังที่นำไปสู่ความสำเร็จในชีวิต

ทับทิม  เปรียบเสมือน ราชาแห่งอัญมณีอันทรงคุณค่า ส่งเสริมให้ผู้ใช้เป็นผู้มีเมตตา รู้ผิดชอบ และมีสติ นอกจากนั้นยังหมายถึงการมีอำนาจ และ ความมั่งคั่งเงินทองอีกด้วย

มุก เทพีแห่งสายน้ำ อันที่จริงไข่มุกโดดเด่นมาตั้งแต่ปีที่แล้วมาถึงปีนี้ ซึ่งมีความหมายถึงความจริงใจ ความรัก ความสุข และยังเป็นอัญมณีที่จะปกป้อง คุ้มครองผู้สวมใส่ให้แคล้วคลาดปลอดภัยอีกด้วย 

หยก / มรกต อัญมณีแห่งความร่มเย็น เป็นสุข และความอุดมสมบูรณ์ สวมใส่แล้วจะได้รับแต่พลังงานที่ดี รู้สึกดี ได้รับความเป็นมิตรจากผู้อื่น สามารถป้องกันภัยอันตรายจากอาวุธต่างๆได้  รวมไปถึงมีพลังที่ทำให้คุณสุขภาพดีอีกด้วย