ถวายสังฆทานยา

จะเสริมให้คุณแม่และครอบครัวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ช่วยบรรเทาโรคที่เป็นอยู่ให้ทุเลาลง และควรถวายเป็นยาที่จำเป็นหรือชุดยาสามัญประจำบ้าน

ชำระหนี้สงฆ์

จะเสริมให้มีเงินใช้ไม่ขาดมือ ลดหนี้สินที่มีอยู่ ขอเพียงแค่ทำตามกำลังศรัทธา ไม่ลำบากตัวเอง แนะนำว่าก่อนหย่อนเงินลงตู้รับบริจาคชำระหนี้สงฆ์ให้ตั้งจิตอุทิศส่วนกุศลก่อนทุกครั้ง 

ไถ่ชีวิตโค กระบือ

นับว่าเป็นบุญใหญ่ยิ่งนัก  ชีวิตของผู้ที่ทำบุญจะมีแต่ความเจริญ พบแต่ความสงบสุข หากไถ่มาแล้ว อาจมอบให้ชาวไร่ชาวนาเพื่อการเกษตร หรือธนาคารโค – กระบือ จะทำให้ได้บุญกุศลอย่างเต็มที่ 

ทำบุญกับผู้พิการ

การทำบุญกับคนที่กำลังต้องการความช่วยเหลือจะได้ผลบุญมาก เสริมให้ชีวิตคุณแม่และครอบครัวมีแต่ความสุข แนะนำให้มอบของใช้ที่มีความจำเป็นกับผู้พิการ ทำตามกำลังที่เราสะดวก

ทำบุญบ้านเด็กกำพร้า

การบริจาคเงินหรือสิ่งของให้กับมูลนิธิเด็กกำพร้า เด็กด้อยโอกาส เพื่อช่วยเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ผลบุญครั้งนี้จะส่งผลให้ภาพรวมชีวิตของครอบครัวดีขึ้น พบเจอแต่ความสุข ความเจริญ

ทำบุญผู้พิการทางสายตา

การบริจาคเงิน สิ่งของจำเป็น หรือสิ่งที่ขาดแคลน เพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา นับเป็นการให้ทานที่ยิ่งใหญ่ จะเสริมให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง พบเจอหนทางสว่างนำพาไปสู่ความสำเร็จ 

ทำบุญบ้านพักคนชรา

การทำบุญกับบ้านพักคนชราที่ขาดแคลนกำลังทรัพย์ ที่ต้องการความช่วยเหลือ นับเป็นบุญใหญ่ ชีวิตเราก็จะพบแต่สิ่งดี ๆ ตามมา ไม่ตกทุกข์ได้ยาก