Q : การเข้าออกโดยใช้ประตูเล็กบริเวณรั้วบ้าน จะส่งผลให้ความรักพัง จริงหรือไม่ ?

A : เรื่องของความรักนั้นไม่เกี่ยวกับประตูแต่อย่างใด เพราะคนจะเจ้าชู้หรือไม่ขึ้นอยู่ที่นิสัยของคนผู้นั้นค่ะ