ขั้นตอนการขอลายเซ็น

ทำความเข้าใจก่อนแก้ไขเรื่องลายเซ็น

  1. การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงลายเซ็นนั้น ทำเพื่อให้ชีวิตดีขึ้น ไม่ได้เปลี่ยนแปลงให้สวยงาม
  2. อาจารย์จะไม่ใส่นามสกุลเข้าไปให้ในลายเซ็น
  3. ลายเซ็นที่อาจารย์ออกแบบนั้น จะไม่ใช้พยัญชนะตามอักษรของชื่อ ผู้ที่พบเห็นจะไม่สามารถคาดเดาได้ว่าคุณชื่ออะไร

จัดเตรียมและส่งข้อมูล ดังนี้

       สวัสดีค่ะ แอดมินนะคะ ถ้าต้องการให้อาจารย์ออกแบบลายเซ็นสามารถดำเนินการดังนี้

***ขั้นตอนการออกแบบลายเซ็น***

1.ชำระเงิน 999.99บาท ไปที่บัญชี ธนาคารกสิกรไทย  > 028-8-36688-8 ชื่อบัญชีบริษัทรวยถาวร888 จำกัด

2.เตรียมข้อมูลส่วนตัว

-ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด และเบอร์ที่ใช้งานปัจจุบันของเจ้าของลายเซ็น

-อาชีพ(หากไม่มีไม่ต้องระบุ)

-ลายเซ็นเดิม(หากไม่มีให้ระบุว่าไม่มีลายเซ็นนะคะ)

3.ส่งสลิปพร้อมรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวไปที่ LINE @areone

4.แล้วจะได้รับข้อความอัตโนมัติตอบกลับผ่านทาง LINE

5.ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ 1-2 สัปดาห์

***รบกวนอ่านเงื่อนไขและขั้นตอนรายละเอียดให้ครบถ้วนเพื่อความถูกต้อง หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะคะหรือโทร 0806906909 , 021183612  ได้เลยนะคะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


ลายเซ็นที่ไม่ดีหรือควรเปลี่ยนนั้นเป็นแบบไหน

ลักษณะของลายเซ็นที่ควรจะระวัง ที่ส่งผลถึงตัวเอง ส่งผลต่อคนรักและคนในครอบครัว คือลายเซ็นที่มีลักษณะเป็นตัว T เพราะมีความเชื่อว่าตัว T เป็นสัญลักษณ์ของการสูญเสียและการเสียชีวิต มาดูความหมายของการสูญเสีย
เมื่อมีตัว T ไปอยู่ในลายเซ็น
ถ้า T อยู่ตัวแรก คือ ตัวเราเอง
ถ้า T อยู่ตัวที่สอง คือ ความรัก
ถ้า T อยู่ที่นามสกุลตัวแรก คือ คนที่เรารัก
ถ้า T อยู่ที่นามสกุลตัวหลังสุด คือ ญาติพี่น้อง


สัญลักษณ์อันตรายในลายเซ็นที่ควรระวัง

1. สัญลักษณ์ ‘ดวงดาว’ ไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของลายเซ็นมักจะส่งผลให้ชีวิตไม่แน่นอน ขึ้นๆ ลงๆ การเงินไม่นิ่งการงานก็มักจะไม่ได้รับการสนับสนุนที่ดีจากผู้ใหญ่เพราะดาว คือ ความไม่แน่นอนของชีวิตดวงดาวจะเจิดจรัสเฉพาะช่วงเวลากลางคืนเท่านั้นจึงทำให้ คนที่ใช้ลายเซ็นที่มีดวงดาวผสมอยู่มักจะไม่โดดเด่น ไม่มีความชัดเจนในชีวิตเลยต้องระมัดระวัง

2. สัญลักษณ์ ‘ก้อนหิน’ ไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของลายเซ็นมักจะส่งผลให้ชีวิตลืมอดีตอันเลวร้ายไม่ได้ชีวิตมักจะวนอยู่เรื่องเดิมๆ ย้ำคิดย้ำทำชีวิตมักจะอยู่คนเดียว ขาดผู้ใหญ่สนับสนุน ขาดคนรักที่ดีขาดเพื่อนที่ดี เพราะตนเองเป็นคนไม่วางใจใครเลย นอกจากตัวเองชีวิตสะดุดไปหมด ทั้งการงาน การเงิน ความรัก สุขภาพโชคลาภ ดังนั้น ไม่ควรใช้สัญลักษณ์แบบนี้ในลายเซ็น

3. สัญลักษณ์ คล้ายขุนเขา ไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของลายเซ็น มักจะส่งผลให้ชีวิตต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวล้มลุกคลุกคลาน ทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จ หากลงทุนทำสิ่งใด ก็มักจะขาดทุน ตั้งตัวไม่ได้ หากทำงานเป็นลูกจ้างประจำ หรือรับราชการก็จะส่งผลให้ตำแหน่งไม่เคลื่อนไหว งานเยอะล้นมือ แต่รายรับเท่าเดิม ขอแนะนำว่าไม่ควรใช้สัญลักษณ์นี้เช่นกันในลายเซ็น

4. สัญลักษณ์ ‘หัวใจ’ ไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของลายเซ็นมักจะส่งผลให้ชีวิตไม่สมหวังในเรื่องความรัก หากมีความรักอยู่ในเวลานี้ก็จะลุ่มๆ ดอนๆ กระท่อนกระแท่น มีแต่การทะเลาะเบาะแว้งกัน จึงไม่ควรอย่างยิ่งที่จะนำหัวใจมาใช้ในลายเซ็นอย่าลืมนะคะ หัวใจไม่ควรนำมาใช้ มันจะส่งผลเรื่องความรัก เป็นต้น


ได้ลายเซ็นใหม่จากอาจารย์แล้วต้องทำอย่างไรบ้าง

  1. หลังจากที่ได้รับลายเซ็นของอาจารย์แล้ว ให้ระลึกเสมอว่าสิ่งที่ครูบาอาจารย์ปรับเปลี่ยน แก้ไข และออกแบบให้เป็นสิ่งที่ดีที่สุด
  2. หลังจากที่ได้รับลายเซ็นของอาจารย์แล้ว จะต้องทำการบ้านโดยการเซ็นให้อาจารย์ตรวจสอบก่อนนำไปใช้จริงว่าผ่านหรือไม่
  3. หลังจากทำการบ้านเซ็นให้อาจารย์ตรวจสอบแล้ว ให้เริ่มใช้งานลายเซ็นในวันเกิดของตัวเอง (จันทร์, อังคาร, พุธ, พฤหัส, ศุกร์, เสาร์, อาทิตย์)
  4. ในกรณีเป็นเจ้าของกิจการ ต้องแจ้งเปลี่ยนลายเซ็นกับธนาคาร และกระทรวงธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อทำธุรกรรมทางการเงิน
  5. ในกรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้แจ้งเปลี่ยนลายเซ็นกับธนาคาร หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อทำธุรกรรมทางการเงิน
  6. การใช้ลายเซ็นที่อาจารย์ปรับเปลี่ยน แก้ไข และออกแบบให้นี้ หากจะให้มีผลอย่างต่อเนื่องประสบความสำเร็จตลอดไป จะต้องทำความดีควบคู่กันไป