เพิ่มเพื่อน

จัดเตรียมและส่งข้อมูล ดังนี้

  • ทำการ แจ้งชื่อบริษัท ไทย และ ENG (หากมีโลโก้อยู่แล้ว ให้แนบแบบโลโก้เดิมและนามบัตร เพื่อให้อาจารย์วิเคราะห์ก่อนออกแบบใหม่)
  • แจ้ง ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, และ วันเดือนปีเกิดเจ้าของธุรกิจ และหุ้นส่วนทางธุรกิจ
  • แจ้งประเภทธุรกิจที่ทำ อธิบายคร่าวๆ เช่น ทำเกี่ยวกับอะไร เป็นต้น

(ระยะเวลาในการออกแบบโลโก้ประมาณ 30 วัน)

ตัวอย่างโลโก้ที่อาจารย์ได้ออกแบบ

ตัวอย่างความหมายของโลโก้