ออกแบบโลโก้

หลักการในการออกแบบโลโก้ของอาจารย์ คำนวณจากบุคคคลซึ่งเป็นเจ้าของบริษัท หรือธุรกิจ และผู้ร่วมหุ้นทำธุรกิจ ให้ได้มาซึ่งตรา

สัญลักษณ์และโทนสีที่เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ เพื่อทำให้เกิดการจดจำ และความเชื่อมั่นต่อแบรนด์

  •  รูปแบบโลโก้จดจำง่าย
  • มีเอกลักษณ์เฉพาะ เพื่อเสริมพลังงานให้กับแบรนด์สินค้า
  • รูปแบบลายเส้นที่สะอาดตาชัดเจน ไม่ใช้สีที่มากจนเกิดการสับสนวุ่นวาย
  • เลือกโทนสีอย่างสร้างสรรค์และเหมาะกับโฉลกและตรงตามศาสตร์ฮวงจุ้ย
  • เน้นความเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยพลังงานกระตุ้นความอยากซื้อ
  • ดึงดูดใจผู้พบเห็น ให้เกิดความสนใจในสินค้าและบริการ
  • ใช้ได้กับเอกสารอื่นๆ เช่น หัวกระดาษเขียนจดหมาย นามบัตร ตัวสินค้าหรือเว็บไซต์ ฯลฯ

ขั้นตอนการขอนัดออกแบบโลโก้

ลูกศิษย์คะ ในการออกแบบ LOGO ของอาจารย์นั้น เพื่อความเป็น สิริมงคลแก่ ธุรกิจ เพราะการออกแบบของอาจารย์เน้นหนักที่สุดไม่ได้เพียงแค่ความสวยงาม แต่เน้นเรื่องผลประกอบการและยอดขายที่ดี เสริมพลังงานด้าน บวก ลงไปในธุรกิจกำหนดทิศทาง เฉดสี และตัวเลขเข้าด้วยกัน เพื่อความรุ่งเรือง และความมั่งคงในธุรกิจของลูกศิษย์ทุกๆคนค่ะ

ทำความเข้าใจก่อนออกแบบโลโก้

1. การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโลโก้นั้น ทำเพื่อให้บริษัท ร้านค้า หรือธุรกิจ เจริญรุ่งเรื่อง และประสบความสำเร็จ
2. การออกแบบโลโก้เพื่อเป็นการสร้างตราสัญลักษณ์ให้กับบริษัท ร้านค้า หรือธุรกิจ เพื่อทำให้เกิดการจดจำ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
3. อาจารย์จะเป็นคนกำหนดรูปแบบและทิศทางของโลโก้ โดยการออกแบบจะถูกออกแบบเพียง 1 โลโก้เท่านั้น
4. หลังจากที่ได้รับโลโก้ของอาจารย์แล้ว ให้ระลึกเสมอว่าสิ่งที่ครูบาอาจารย์ปรับเปลี่ยน แก้ไข และออกแบบให้เป็นสิ่งที่ดีที่สุด

จัดเตรียมและส่งข้อมูล ดังนี้

1. ส่งแบบโลโก้เดิมมาให้อาจารย์วิเคราะห์ ก่อนที่จะออกแบบใหม่ ว่าโลโก้เดิมเป็นอย่างไร เพราะเหตุใดยอดขายไม่ดี หรืออุปสรรคเกิดจากอะไร(แนบนามบัตรเดิมมาด้วยหากมี)

2. แนบชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, และวันเดือนปีเกิดเจ้าของธุรกิจ และหุ้นส่วนทางธุรกิจ ส่งมาที่ areone6909@gmail.com

3. หากไม่เคยมีโลโก้มาก่อน ให้แนบชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, และวันเดือนปีเกิดเจ้าของธุรกิจ และหุ้นส่วนทางธุรกิจ ส่งมาที่ areone6909@gmail.com

(ระยะเวลาในการออกแบบโลโก้ประมาณ 30 วัน)