ขั้นตอนการขอนัดเพื่อ ดูฮวงจุ้ย

ลูกศิษย์คะ ฮวงจุ้ย เป็นศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนาน ซึ่งมีการถือกำเนิดมาจากปรัชญาแนวคิดของชาวจีนในการสร้างสมดุลให้กับบ้านที่อยู่อาศัย และตัวของเจ้าของบ้านด้วย เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ และเพื่อให้มีชีวิตที่ดี มีความสุข ร่ำรวย และเจริญรุ่งเรือง เช่น การจัดบ้านให้ถูกต้อง การจัดวางสิ่งของในตำแหน่งต่างๆให้เป็นระบบระเบียบ การนำสัญลักษณ์ของความร่ำรวยมาตั้ง หรือประดับให้ถูกต้องตามตำราฮวงจุ้ย และเป็นกุศโลบายทำให้ผู้ที่ปฏิบัติเป็นคนมีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตอย่างถูกต้อง
สุดท้ายอาจารย์ขอย้ำว่า ในการที่จะทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จนั้น ฮวงจุ้ย มีส่วนสำคัญที่ช่วยส่งเสริมเพียงแค่ 5% เท่านั้นที่เหลือต้องขึ้นอยู่กับ ความมานะของตนเองล้วนๆ ที่จะสามารถนำพาชีวิตไปสู่ความสำเร็จ มั่งคั่ง ร่ำรวย ได้อย่างมั่นคงนะคะ

สำหรับขั้นตอนการขอนัดเพื่อดูฮวงจุ้ยนั้น ติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 080-690-6909 เท่านั้น

  • เพื่อขอรับคำปรึกษาด้านฮวงจุ้ย
  • เพื่อขอรับเงื่อนไขและสำรองคิวอาจารย์