โดยกิจกรรมนี้จัดเพื่อลูกศิษย์ โดยการแจกป้ายรวยและกระเป๋ารวย โดยอาจารย์จะขัดเลือกคนที่ทำตามกติกาครบทุกอย่าง