ของหาย อยากได้คืน !!

ทุกคนเป็นกันไหมคะ เวลายุ่ง ๆ เวลาเร่งรีบ หรือเราไปไหนทำอะไรสักอย่างนึงอยู่ อาจจะไปเที่ยว เดินวัด เดินห้าง มักจะทำของหายอยู่บ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็น กระเป๋าเงิน บัตร โทรศัพย์ ของมีค่าต่าง ๆ หรือเป็นสิ่งของสำคัญของเรา แล้วส่วนน้อยมาก ๆ ที่หายแล้วจะได้คืน

วันนี้เราเลยมีเคล็ดลับดีดี ที่เวลาของหาย แล้วไม่ได้คืน จนทำให้เรารู้สึกแย่ เสียใจ น้อยใจ ต้องทำยังไงให้ดีขึ้น

เมื่อของหายแล้วเราไม่สามารถหาคืนมาได้แล้ว 

ให้เราตั้งจิต คิดในใจแล้วกว่าวว่า

พุทโธ ของหาย เก็บได้ ให้ทาน

พุธโธ ปล่อยวาง สร้างคุณ คนเจอ

พุธโธ เงินหาย คนทั้งหลายที่เจอ 

ให้บุญหนุนเธอ สาธุ สาธุ สาธุ

 

ขออนุโมทนาบุญ ให้แก่คนที่ได้รับไปหรือเก็บได้ ขอให้ผู้ที่ได้ของไป สิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์ให้แกผู้นั้นนึกเสียว่าทำบุญทำทานให้แก่ผู้ที่ไม่มีแล้วให้เกิดกุศลแก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ

 

อย่างน้อยการทำแบบนี้ก็สามารถทำให้เรามีความรู้สึกที่ดีขึ้นได้ ถึงจะไม่ได้ของคืนก็ยังได้บุญกุศลจากการให้หรือปล่อยวางได้ 

(เป็นการทำเพื่อความสบายใจ)