ความเชื่อเรื่องของหาย

ตามความเชื่อเรื่องของหายไม่ว่าจะเป็นความจริงหรือความฝัน หากมีสิ่งใดหายไปให้ระวังเรื่องพวกนี้

ต่างหูหาย มีความเชื่อว่า ให้ระวังเรื่องมิตรภาพ

แหวนหาย มีความเชื่อว่า ให้ระวังเรื่องความรักความเข้าใจอาจมีปัญหาได้

จี้ มีความเชื่อว่า ให้ระวังเรื่องสิ่งที่กำลังคาดหวัง หรือรอคอย จะหลุดหายไป

กระเป๋า มีความเชื่อว่า ให้ระวังเรื่องการพบปะเจรจา

นาฬิกา มีความเชื่อว่า ให้ระวังเรื่องการจัดลำดับความสำคัญในชีวิต

รองเท้า มีความเชื่อว่า ให้ระวังเรื่องการเดินทางอาจพบปัญหา

กุญแจบ้าน มีความเชื่อว่า ให้ระวังเรื่องการตัดสินใจ ให้รอบคอบมากขึ้น