ค้าขายไม่ดี ไม่มีลูกค้า ต้องทำตามนี้

  • ใครที่ค้าขายแล้วทุนหายกำไรไม่มี ลูกค้าก็น้อย เงินไม่เข้า ให้นำเคล็ดลับนี้ไปทำตาม รับรองค้าขายดี มีกำไรแน่นอน
  • ให้นำธูปไปถวายพระ เพราะควันของธูปจะลอยขึ้นที่สูงอยู่ตลอด เชื่อว่าจะเสริมชะตาให้สูงขึ้น นำความโชคดีมาสู่ตัวเรา
  • ธูปที่ถวายควรเป็นธูปแพ็ค จะเป็นธูปเล็กหรือใหญ่ก็ได้ตามกำลังที่มี ให้ถวายทั้งหมด 8 แพ็ก แล้วให้เขียนชื่อร้านหรือชื่อธุรกิจไว้ที่ซองธูป หรือจะปริ้นเป็นสติ้กเกอร์แปะก็ได้

แล้วกล่าวตามนี้ (ตั้งนะโม 3 จบ)

เจ้าที่เทวานัง ปิยะสุตวา มหาลาโภ ประสิทธิลาภา 

ประสันนะจิตตา ศรีสุตถี พระวันตุเมฯ

ข้าพเจ้า ชื่อ….นามสกุล…. ขอถวายธูป

เพื่อเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม

ขอให้ผลกุศลในครั้งนี้จะส่งผลให้ข้าพเจ้า

และธุรกิจเป็นที่รู้จักแก่คนหมู่มาก

ให้ชื่อเสียงกระจายไปไกล ค้าขายร่ำรวย

บอกต่อปากต่อปากดั่งควันธูปที่ล่องลอยไปไกล

ด้วยแรงอธิษฐานของทุกคนด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

เพียงเท่านี้ ผลบุญที่เราได้ทำก็จะส่งผลให้ดวงชะตาของเราดีขึ้น ค้าขายดี มีลูกค้ารู้จัก เงินหลั่งไหลเขามาเทมานั่นเอง