ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่เชิญให้อาจารย์มาเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมครั้งนี้