จัดโต๊ะทำงานใหม่รับปีขาล เสริมพลัง งานปัง โบนัสพุ่ง

1.ภาพเสือ

หาภาพที่มีเสือและน้ำรวมอยู่ในภาพเดียวกัน หรือ ภาพเสืออย่างเดียว หรือน้ำอย่างเดียวก็ได้ ภาพใดภาพหนึ่ง มาเสริมบริเวณด้านหลังของโต๊ะทำงาน  หรือเป็นภาพวางอยู่บริเวณโต๊ะทำงาน จะเป็นการเสริมบารมีตลอดปี 2565 

2.ป่า

ในที่นี้ เราใช้สีเขียวที่เปรียบเหมือนป่ามาเสริม โดยใช้พรมสีเขียวชิ้นเล็กๆวางไว้บริเวณใต้โต๊ะ ขณะที่นั่งทำงานให้เท้าวางอยู่บนพรมเสมอ จะเสมือนว่าเราอยู่บนฐานทรัพย์ ความอุดมสมบูณ์ตลอดเวลามีความรุ่งเรืองตลอดไป

3.น้ำ

เสือขาดน้ำไม่ได้ ดังนั้นหาน้ำมาวางไว้ด้านซ้ายบนโต๊ะ โดยหันหน้าเข้าตัวโต๊ะ ขวาธาตุไฟ ซ้ายธาตุน้ำ อาจจะหาน้ำที่เลี้ยงพลูด่าง น้ำพุเล็กๆ หรืออาจจะหาน้ำแก้วเล็กๆ มาวางไว้ 

เมื่อมีเสือ มีป่า มีน้ำ เท่ากับมีความอุดมสมบูรณ์ ก็จะส่งให้มีความรุ่งเรืองอยู่บริเวณโต๊ะ ที่มีความเป็นมงคลตลอดปี 2565