จุดธูปกี่ดอกหมายถึงอะไร

1 ดอก

เป็นการจุดธูปไหว้เคารพบรรบุรุษ สัมภเวสี หรือเจ้าที่เจ้าทาง โดยจะต้องเอ่ยชื่อเพื่อสื่อสาร

2 ดอก

เป็นการจุดธูปบนอาหาร เพื่อเซ่นไหว้เจ้าที่เจ้าทาง แต่จะไม่ใช้ไหว้พระ เทพ หรือสิ่งอื่นใด

3 ดอก

เป็นการจุดบูชาพระรัตนตรัย ได้แก่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

4 ดอก

เป็นการสวดมนต์เสริมเรื่องชะตาราศี จำเป็นต้องใช้ธูป เพื่อกราบไหว้บูชาเกี่ยวกับธาตุทั้งสี่ คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ

5 ดอก

เป็นการจุดบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ครูบาอาจารย์ ศาลพระภูมิ รวมไปถึงเสด็จพ่อ ร.5

7 ดอก

เป็นการจุดธูปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาลเจ้า เพื่อสื่อสารให้ช่วยเหลือ

9 ดอก

เป็นการจุดธูปกลางแจ้งเพื่อบอกกล่าว ขอขมา หรือบนบาน ในสิ่งที่เราขอกับเทพยดา เจ้าป่าเจ้าเขา หรือศาลเทพ

14 ดอก

เป็นการจุดธูปบูชาขอพร ขอโชคลาภกับองค์พญานาค

15 ดอก

เป็นการจุดเพื่อใช้ในการสวดเสริมดวงชะตาชีวิต

16 ดอก

เป็นการจุดธูปไหว้บูชาในพิธีกรรมกลางแจ้งเพื่ออัญเชิญเทพชั้นครู หรือเทพต่าง ๆ รวมถึงสวรรค์ 16 ชั้น

19 ดอก

เป็นการจุดบูชาเทวดาทั้ง 10 ทิศ เพื่อบอกกล่าว ขอพรครบสารทิศในครั้งเดียว

21 ดอก

เป็นการบูชาบอกกล่าวพระแม่ธรณี เพื่อเปิดทางก่อนทำการสิ่งใดที่กระทบต่อพื้นดิน

32 ดอก

เป็นการจุดเพื่อใช้ไหว้ชุมนุมเทวดาทั้ง 4 ทิศ ซึ่งจะเป็นการจุดไหว้ทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน

39 ดอก

เป็นการจุดบูชาบอกกล่าวพระแม่โพสพ เทวีเจ้าแห่งข้าวก่อนทำนา เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีงาม

56 ดอก

เป็นการจุดบูชาที่เกี่ยวข้องกับคุณพระพุทธเจ้า

108 ดอก

เป็นการจุดบูชาสูงสุดทั่วชั้นฟ้า หันหน้าขึ้นฟ้าพร้อมบอกกล่าว ขอไหว้อัญเชิญชั้นฟ้าลงมาชั้นดิน