ชีวิตมีปัญหาแน่ ถ้าจัดวาง “ตู้เย็น” ผิด

ตามหลักฮวงจุ้ย ไม่แนะนำให้วางตู้เย็นไว้ที่บริเวณหน้าบ้าน หรือเมื่อเข้ามาภายในบ้านแล้วก็ไม่ควรที่จะมองเห็นตู้เย็นเป็นอย่างแรก เพราะตู้เย็นมีพลังงานของความร้อนซึ่งเปรียบเสมือนไฟ ถ้าหากวางในตำแหน่งที่ไม่ดี ก็จะส่งผลให้คนในบ้านไม่พูดคุยกันหรือมีปัญหาผิดใจกันบ่อย ๆ ดังนั้นควรจัดวางตู้เย็นให้อยู่ข้างในของตัวบ้านที่ผู้คนภายนอกมองเข้ามาแล้วไม่เห็นจะถือว่าดี