อาจารย์จะคัดเลือกลายเซ็นจากที่ลูกศิษย์ได้ส่งมาโดยเน้นลายเซ็นที่มีปัญหาเท่านั้นและนำมาวิเคราะห์เป็นวิทยาทาน ทุกลายเซ็นจะถูกนำมาโพสน์ในfb,ig เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านทุกคนคะ ปล.ศาสตร์ของอาจารย์มีพุธทคุณเพียง 5% อีก 95% คือมานะตน

ลักษณะลายเซ็นสำหรับผู้ที่ว่างงาน กำลังตกงาน พึ่งเริ่มสมัครงานใหญ่เรียนจบใหม่ ให้เพิ่มเลข 8 ไปในตัวท้าย สุดของลายเซ็นเดิมที่ใช้อยู่จะส่งผลให้มีโอกาศที่ดีในการสมัครงาน