อาจารย์จะคัดเลือกลายเซ็นจากที่ลูกศิษย์ได้ส่งมาโดยเน้นลายเซ็นที่มีปัญหาเท่านั้นและนำมาวิเคราะห์เป็นวิทยาทาน ทุกลายเซ็นจะถูกนำมาโพสน์ในfb,ig เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านทุกคนคะ ปล.ศาสตร์ของอาจารย์มีพุธทคุณเพียง 5% อีก 95% คือมานะตน

“ลายเซ็น ที่มีความเสี่ยง ล้มละลาย” และลักษณะ “ลายเซ็นที่บริวารไม่ปรองดองกัน” ดังต่อไปนี้

1.จะมีเส้นโดนหักหลัง 3 เส้น โดนยืมเงินไม่ได้คืน
2.มีเส้นวงกลมย้ำเกิน 2 รอบ หมายถึง ปัญหาความเครียด คดีความ เรื่องเงิน

ลักษณะลายเซ็นที่บริวารไม่ปรองดองกัน  มีปัญหาวุ่นวายกระจัดกระจาย ต่างคนต่างอยู่