ตัวอย่างลายเซ็นที่จะส่งผลให้มักจะมีปากเสียงกันได้ง่ายกับคนในครอบครัวและคนรัก แบบฉบับซินแสเป็นหนึ่ง