ตัวอย่างลายเซ็น ตัวที่สองห้ามสูงกว่าตัวแรก! – ฉบับซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร

ส่งผลให้ชีวิตมักจะโดนกดขี่ตลอดเวลา แบกรับภาระหนัก คนรักไม่เชื่อฟัง