หน้าผาก = ขัดโชค

หางคิ้ว = ดึงปัญหา

สันจมูก = มีปัญหาสุขภาพ

ใต้ตา = รับน้ำตา

จมูก = ขัดความมั่งคั่ง

ข้างปีกจมูกซ้าย = เก็บเงินไม่อยู่

บนริมฝีปากขวา = ไร้คู่

บนริมฝีปากกลาง = มีบุตรยาก

คาง = อยากรู้อยากเห็น

บ่าและคอ = ชีวิตเหน็ดเหนื่อย