ถวายปิ่นโตเสริมสุขภาพ

ตามหลักพระพุทธศาสนา เราเชื่อว่า คนที่เจ็บป่วย สุขภาพไม่แข็งแรง หรืออายุสั้นนั้น ส่วนหนึ่งเกิดจากผลของกรรม ไม่ว่าจะเป็นกรรมในอดีตหรือปัจจุบันก็ตาม       ส่วนการทำบุญในชาตินี้จะส่งผลให้ดีขึ้นเร็ว ช้า แค่ไหน ขึ้นอยู่กับหลากหลายปัจจัย

ความเชื่อเรื่องการทำบุญให้มีสุขภาพดีก็มีหลากหลายแนวทางให้เลือกปฏิบัติ เช่น การถวายปิ่นโต ที่อาจารย์จะนำมาบอกเล่าในวันนี้ ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีทำบุญที่สามารถเสริม สุขภาพได้ดีเช่นกัน

เรามาเริ่มกันตั้งแต่การเตรียมปิ่นโตที่จะนำไปถวาย  ว่าต้องทำอย่างไรบ้าง

  1. เลือกซื้อปิ่นโตเถาที่มี 5 ชั้น
  2. ในแต่ละชั้นต้องใส่ของถวายดังนี้ ***นับชั้นจากบนลงไปใช่มั้ยคะ***
  • ชั้นที่ 1 ใส่ข้าวหุงสุก
  • ชั้นที่ 2 ผัดผักสามสี
  • ชั้นที่ 3 น้ำผลไม้สองชนิด
  • ชั้นที่ 4 ยาแก้ปวด 3 ชนิด
  • ชั้นที่ 5 ยาล้างแผล ทิงเจอร์
  • 3.เตรียมซองปัจจัยที่เขียนชื่อ-นามสกุลไว้ ใส่เงินเพื่อทำบุญ 88 บาท  108 บาท หรือ 118 บาท  ก็ได้ตามกำลังทรัพย์  และถวายพร้อมปิ่นโต

4.ใต้ปิ่นโตเขียนชื่อ-นามสกุล และเขียนว่า ขอมอบปิ่นโตนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่คนหมู่มาก

ขั้นตอนดังกล่าว ใช้กับการถวายเพลพระได้เช่น กัน

เพียงเท่านี้ก็ทำให้คุณได้ผ่อนคลาย  สบายใจ เสริมความสุข ความสงบของร่างกาย จิตใจ และเสริมเรื่องสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น