ถ่ายรายการนอกสถานที่ (เป็นแขกรับเชิญ) แต่เหมือนเป็นพิธีกรร่วมมากกว่า สนุกดี รายการบอกว่า ที่เลือกอาจารย์เพราะ ไม่เครียดสนุกฮามีสาระ😀😀😀