“ ทางสามแพร่ง “
คำคำนี้มีความหมายอย่างไร

ตามตำราที่อาจารย์ได้ศึกษามา ทางสามแพร่ง ก็คือสามแยก ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของภูตผีปีศาจ หรือสิ่งลี้ลับ ขอย้ำว่าไม่เกี่ยวกับสิ่งลี้ลับเลย แต่สิ่งที่ต้องระมัดระวัง คือ เรื่องของอุบัติเหตุ
ลองสังเกตบ้านที่ตั้งอยู่บริเวณทางสามแพร่งมักเป็นบ้านที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าบ้านที่ตั้งอยู่ในบริเวณอื่นๆ เพราะฉะนั้นคนที่จะซื้อบ้านตรงบริเวณทางสามแพร่ง ต้องดูให้ดี อาจจะมีความเสี่ยงเรื่องอุบัติเหตุได้ง่าย ตามตัวอย่างที่เห็นในภาพ
จริงๆแล้วปัจจุบันบ้านที่อยู่ตรงทางสามแพร่งในโครงการ หมู่บ้านต่างๆ เขาได้จัดวางลูกระนาด ไว้ให้รถได้ชะลอความเร็วเพื่อลดอุบัติเหตุไว้แล้ว หรือบนถนนหลวงก็มีป้ายหรือสัญญาณเตือนอยู่แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ควรประมาท ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยทุกครั้งที่ขับรถจะดีกว่า เพื่อความปลอดภัยของตัวเองและทรัพย์สิน

ด้วยรักและห่วงใยลูกศิษย์ทุกคน

ศาสตร์ของอาจารย์มีพุทธคุนเพียง5% อีก 95% คือมานะตน
ซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร