1.ต้นเฮงเฮงเฮง

เป็นคนที่ชอบความสงบเรียบง่ายไม่ชอบวุ่นวาย ไม่ชอบอะไรที่แปลกใหม่

2.ต้นชวนชม

เป็นคนที่ชอบบริหารเสน่ห์ ไม่ชอบให้ตัวเองตกยุค ชอบเรียนรู้เรื่องราวใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา

3.ต้นเศรษฐีใหม่

เป็นคนอยู่นิ่งไม่เป็น เจ้าโปรเจกต์เป็นคนมีไอเดีย ชอบคิด ชอบทำ

4.ต้นเงินไหลมา

เป็นคนที่ชอบย้ำคิดย้ำทำ มีแบบแผนไม่เละเทะ ชอบทำอะไรเพื่อให้ได้ผลประโยชน์มากที่สุด

5.ต้นสัม

เป็นคนรักความสนุกสนานมีความทะเยอทะยาน ชอบความท้าทายชอบการแข่งขัน