ทำคุณกับคนไม่ขึ้นฟังทางนี้

ใครที่คิดว่า ทำไมเราจึงทำคุณคนไม่ขึ้น ถูกใส่ร้าย ใส่ความ โดนติฉินนินทาว่ากล่าวลับหลัง เอารัดเอาเปรียบสารพัดอยู่ตลอด

อาจารย์มีวิธีแก้เคล็ดที่เขาทำกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ สมัยผู้เฒ่าผู้แก่ มาแนะนำค่ะ  

เขาเชื่อกันว่าหากเราให้อาหารหมาจรจัดบุญกุศลที่ทำทานจะให้คุณกับเราได้

วิธีการ

เตรียมอาหาร 3-5 ห่อ แล้วนำไปวางไว้ให้หมาจรจัด พร้อมตั้งจิตอธิษฐานแล้วกล่าวดังนี้

“ ที่ผ่านมานึกว่าให้หมามันแดก ” 

หลังจากที่วางไว้แล้วหมากำลังกินอาหารให้กล่าวต่ออีกว่า  

“ แดก แดก ไปให้หมดแล้วอย่ากลับมาแว้งกัดกันอีก ”  

หลังจากที่หมากินเสร็จเรียบร้อยให้เรานำถุงขยะที่ใส่อาหารไปทิ้ง อย่าให้มีขยะรก หรือเป็นภาระคนอื่น 

เพียงเท่านี้จะถือว่าเคล็ดลับที่ทำประสบผลสำเร็จ ชีวิตจะดีขึ้นและหลุดพ้นจากการทำคุณคนไม่ขึ้นค่ะ