บันเทิงปากม้า “ลายเซ็นเปลี่ยนชีวิต” ลิขิตได้จากปลายปากกา “ซินแส เป็นหนึ่ง” 20/04/2016

“ศาสตร์ “ลายเซ็นเปลี่ยนชีวิต” ลิขิตได้จากปลายปากกา 03/05/2016