“ลายเซ็นเปลี่ยนชีวิต” ลิขิตได้จากปลายปากกา “ซินแส เป็นหนึ่ง” : บันเทิงปากม้า 18/04/59

ศาสตร์ “ลายเซ็นเปลี่ยนชีวิต” ลิขิตได้จากปลายปากกา : บันเทิงปากม้า 2/05/59

รูปทรงและแบบบ้านลักษณะดังต่อไปนี้ อยู่แล้วดี ถูกหลักฮวงจุ้ยไหม : บันเทิงปากม้า 11/07/59