ตัดหางปล่อยวัด  สำนวนไทยที่หมายถึง การตัดขาดไม่เกี่ยวข้อง ไม่เอาเป็นธุระอีกต่อไป มีที่มาจากการสะเดาะเคราะห์ในสมัยโบราณที่ตัดหางไก่แล้วเอาไปปล่อยวัด

ปัจจุบัน

มักพบเห็นคนที่ “นำหมาแมวไปปล่อยวัด”
ด้วยสาเหตุ เลี้ยงไม่ไหว”

เป็น ภาระคนในบ้าน”

แต่กลับนำไปปล่อยเป็น ภาระของวัด”แทน