ปลามังกร (เสริมการงาน)

ตามความเชื่อของชาวจีน การเลี้ยงปลามังกรจะช่วยเสริมในเรื่องของหน้าที่การงานและความน่าเกรงขาม ผู้คนจึงนิยมนำมาเลี้ยงเพื่อเสริมความก้าวหน้า การเลื่อนตำแหน่ง และมีความมั่นคงในหน้าที่การงาน 

ปลาหงส์ (เสริมความโชคดี)

ปลาหงส์ เป็นปลาสวยงามที่เลี้ยงง่าย นิยมนำมาเลี้ยงเพื่อความเป็นมงคล เชื่อกันว่า การเลี้ยงปลาหงส์จะเสริมในเรื่องของความโชคดี ชีวิตไม่ตกต่ำ มีผู้คนคอยอุปถัมภ์ค้ำชูอยู่เสมอ

ปลาเงิน ปลาทอง (เสริมการเงิน)

ปลาเงิน ปลาทอง นิยมนำมาเลี้ยงเพื่อเสริมในเรื่องของการเงิน เชื่อกันว่า เปรียบเสมือนการมีทรัพย์สินอยู่ในบ้าน เงินทองจะไหลมาเทมา และจะช่วยส่งเสริมธุรกิจการค้าให้มีความเจริญรุ่งเรือง มั่งคั่งร่ำรวย

ปลาคาร์ป (เสริมความมั่งคั่ง)

คนจีนจะเรียกว่า “หลี่หยู” ซึ่งคำว่า “หลี่” พ้องเสียงกับคำว่า “ลี่” ที่แปลว่า “กำไร” คนจีนจึงนิยมเลี้ยงปลาคาร์ปเพื่อเสริมความมั่งคั่งทางด้านการเงิน ทำธุรกิจค้าขายที่ได้ผลกำไร

ปลากัด (เสริมความรัก)

ปลากัด เป็นปลาที่นิยมนำมาเลี้ยง เพราะเลี้ยงง่ายและมีสีสันที่สวยงาม ลักษณะนิสัยของปลากัดจะมุ่งมั่นต่อสู้เพื่อความรัก จึงนิยมเลี้ยงเพื่อเสริมในเรื่องของความรักและเพิ่มความสดใสให้ชีวิต

ปลาหมอสี (เสริมสุขภาพ)

ปลาหมอสี ผู้คนนิยมนำมาเลี้ยง เพราะมีลักษณะที่โดดเด่นสวยงามและมีสีสันที่สดใส นอกจากนี้ตามความเชื่อของชาวจีน ปลาหมอสีถือเป็นสัญลักษณ์ของการมีสุขภาพดี แข็งแรง และอายุที่ยืนยาว