ปลูกต้นอั่งเปา เสริมทรัพย์ รับเฮงปีเถาะ

ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนทำง่าย ๆ ดังนี้

  • เตรียมต้นไม้โปรดในบ้าน 1 ต้น
  • เตรียมซองอั่งเปาจำนวน 8 ซอง ที่สำคัญต้องเป็นอั่งเปา “รูปกระต่าย”
  • กระดาษสำหรับเขียนคำอธิษฐานที่คุณต้องการขอพร
    แต่ละซองให้มีคำขอพร 1 ข้อ เขียนให้ครบ จับใส่ซองอั่งเปา ปิดผนึก

คำอธิษฐาน

นำซองที่เขียนคำอธิษฐานทั้ง 8 ซอง
ยกมือขึ้นแล้วกล่าวว่า

ตี่จูเอี๊ยะ แปะกง ป๋อฮ้อ เซ็งลวี่ ฮวดไช้ ตั่วถั่ง จี้หลาย เซาะนั้ง ซุกยิมเผ่งอัง จู่ซือ ฮะเซี่ยะ
ขอบารมีเจ้าที่แปะกง จงช่วยดลบันดาล ให้ตรุษจีนนี้ คำอธิษฐานบนต้นอั่งเปาทั้ง 8 ข้อ เป็นจริงทุกประการด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

แน่นอนปีนี้เป็นปีกระต่าย เป็นสัญลักษณ์ห่งความโชคดี มีอำนาจ มีความสามารถ มีความกล้าหาญ มีความเป็นธรรม มีความอ่อนโยน อุดมสมบูรณ์ ส่งเสริมความโชคดีและความสุข ที่สำคัญนำความเติบโตมาแบบก้าวกระโดดตลอดทั้งปี 2566

– เมื่อหมดช่วงเทศกาลตรุษจีนให้นำซองอั่งเปาใส่ไว้ในลิ้นชักโต๊ะทำงานเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล