ฝันว่าใส่บาตรพระ, สถานที่ศักดิ์สิทธิ์, อาบน้ำ

เป็นสัญญาณที่ดี บ่งบอกว่าคุณได้ผ่านเรื่องราวร้าย ๆ มาแล้ว นับจากนี้ก็จะมีแต่สิ่งดี ๆ เข้ามา