ฝันเห็น งู เต่า เสือ จระเข้

ทำนายว่า เป็นสัญญาณเตือนว่าคุณเคยบนบานอะไรไว้ แล้วยังไม่ได้แก้บน
(คำมั่นสัญญาตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ แนะนำว่าให้รีบไปแก้บนด่วน)