ภาพที่ ไม่ควร นำมาติดในบ้าน

สำหรับภาพที่ไม่แนะนำให้มาติดในบ้าน หรือภาพที่ติดแล้วไม่เป็นมงคล

ทำให้มักเกิดปัญหาได้แก่

  1. ภาพอกหัก
  2. ภาพโป๊เปลือย
  3. ภาพสิ่งของแตกหัก
  4. ภาพความเสียใจ