ภาพเสริมฮวงจุ้ย

ฉบับซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร

ภาพดอกบัว

การมีภาพดอกบัวที่มีน้ำเสริมในบ้านจะส่งเสริม

ความเจริญรุ่งเรือง และ อุดมสมบูรณ์

ที่สำคัญควรติดภาพนี้ไว้บริเวณ ฝั่งซ้ายของบ้าน

(หันหน้าเข้าตัวบ้าน ขวาไฟ ซ้ายน้ำ วางต่ำแหน่งของน้ำจะดีที่สุด)

ภาพต้นกล้วย

เสริมเรื่องการทำธุรกิจ ค้าขายทำอะไรก็สำเร็จแบบง่าย ๆ

ที่สำคัญควรเป็นภาพที่มีผลกล้วยเป็นเครือจะเสริมให้ดียิ่งขึ้น

ภาพเสือ

สำหรับภาพเสือ หากต้องการเสริมเรื่อง อำนาจบารมี

ในเรื่องการคุมคน ให้เลือกภาพเสือที่ดูแล้ว

มีความสุขุม และ นำเกรงขาม

ภาพม้า

เนื่องจากเป็น ม ม้าคึกคัก จะช่วยเรื่อง การเสริมทรัพย์

เสริมมงคลที่ดี ที่สำคัญการนำภาพม้ามาติดในบ้าน

ควรจะเลือกภาพที่มีม้าจำนวน 8 หรือ 9 ตัวในภาพจึงจะดี

ที่สำคัญควรเป็นม้าที่มีท่วงท่าองอาจ สง่าผ่าเผย

รูปร่างสมบูรณ์ ไม่ผอมแห้งแรงน้อย และไม่เหนื่อยล้า

ภาพเรือ

ภาพเรือที่เหมาะสำหรับนำมาติดในบ้าน ควรจะเป็นเรือประเภท

เรือประมง เรือทำงาน เรือสำเภา โดยเฉพาะเรือที่เกี่ยวกับการเดินทาง

หรือการทำงานนั้น ๆ ให้ติดภาพโดยหันหัวเรือเข้าบ้านเท่านั้นจึงจะถือว่าดี

และเรือนั้นต้องสมบูรณ์ ยิ่งกำลังแล่นล่องอยู่บนผิวน้ำ

ยี่งจะเป็นการ กระตุ้นทรัพย์และเจริญรุ่งเรือง

ภาพสะพาน

สำหรับภาพที่มีสะพานเปรียบเสมือนการก้าวเดิน

หรือ การก้าวผ่านปัญหา และอุปสรรคต่างๆ

เป็นการก้าวสู่ความสำเร็จและจุดหมายที่ตั้งไว้

เคล็ดลับ

  1. ภาพคู่รักไม่ควรอยู่ในห้องนอนควรอยู่ระหว่างทางขึ้นบันได

ห้ามนำไปติดที่ห้องนอนเด็ดขาด โดยเฉพาะเหนือหัวเตียง

เนื่องจากภาพชุดแต่งงานของเจ้าสาวที่ยาว หรือแม้กระทั่งการใส่รองท้า

เปรียบเสมือนการปกคลุมและเหยียบย่ำเราตลอดเวลาที่นอน

หากต้องการติด แนะนำให้ติดทางขึ้นลงบันไดแทนจะดีที่สุด