ปลามังกรจะช่วยเสริมเรื่องหน้าที่การงาน การเลื่อนตำแหน่ง ส่วนปลาหงส์จะช่วยเสริมเรื่องความโชคดี ชีวิตไม่ตกต่ำ จึงนิยมนำปลามังกรและหงส์เลี้ยงคู่กัน ชื่อปลาหงส์ในภาษาจีน เรียกว่า “เฟย” มีความหมายว่า “โบยบิน” คนจีนเชื่อกันว่า เมื่อหงส์ที่โบยบินอย่างสง่างามคู่กับมังกรที่น่าเกรงขาม จะช่วยเสริมในเรื่องของอำนาจบารมีที่ยิ่งใหญ่ ผู้คนให้ความเคารพนับถือ

แนะนำ
ปลามังกรและปลาหงส์สามารถเลี้ยงด้วยกันได้ โดยจะเลี้ยงปลามังกรและปลาหงส์อย่างละตัวหรือเลี้ยงปลามังกร 1 ตัวร่วมกับปลาหงส์หลาย ๆ ตัวก็ได้เช่นกัน