รวมทริก 3 แก้

แก้บน แก้จน แก้ดวง(ตก) แก้ยังไงให้ปั๊วะให้ปัง ทำได้ง่ายๆ ฉบับซินแสเป็นหนึ่ง

แก้ที่ 1 แก้บน

ของที่ต้องเตรียม หาก ลืมแก้บน

  • กล้วยหอม 1 หวี
  • ส้ม 5 ผล
  • ทองคำเปลว
  • พวงมาลัย 1 พวง
  • น้ำ 1 แก้ว

ให้นำกล้วยหอมวางบนจาน จากนั้นนำส้มมาวางเรียงกันเป็นพีรามิดโดยที่ลูกบนสุด แปะด้วยทองคำเปลว พร้อมวางพวงมาลัยไว้ด้านบน แล้วนำออกไปวางไว้บนโต๊ะนอกชายคา คู่กับน้ำหนึ่งแก้ว

คำกล่าวของมาเมื่อ ลืมแก้บน

“ข้าพเจ้า… (ชื่อ-นามสกุล)… เกิดวันที่… ข้าพเจ้าขอขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ที่ข้าพเจ้าเคยบนบาลศาลกล่าวไว้ ไม่ว่าจะเป็นภพชาติใด ทั้ง16 ชั้นฟ้า และ15 ชั้นดิน วันนี้ข้าพเจ้ามาขอขมาโดยถวายของเหล่านี้เป็นเครื่องสักการะต่อพระองค์ท่าน ทุกๆ พระองค์ โปรดจงรับและคืนกลับความเจริญรุ่งเรืองให้กับข้าพเจ้า”

จากนั้นวางทิ้งไว้ประมาน 45 นาทีแล้วนำมาลาเพื่อแจกจ่ายได้ เพียงเท่านี้ก็สามารถ แก้บน ในสิ่งที่เคย บน ไว้ และความสบายใจจะเกิดขึ้นแก้ที่ 2 แก้จน

ใครที่มีหนี้สิน แล้วอยากจะปลดหนี้ หรืออยากหมดหนี้ ให้ทำตามนี้ ด้วยการทำบุญชำระหนี้สงฆ์

ทริคการทำบุญชำระหนี้สงฆ์ ให้นำเงิน 8บาท ,88 บาท, 108 บาท หรือใส่ตามจำนวนที่มีเลข 8 ลงท้าย เพราะ เลข 8 หมายถึง การไหลเวียนของการเงิน แบบไม่มีที่สิ้นสุด แล้วนำเงินใส่ซองขาว พร้อมเขียนชื่อ นามสกุล 

วัน/เดือน/ ปีเกิด แล้วอธิษฐาน ก่อนหยอดตู้ เพียงเท่านี้ ก็จะมีกำลังใจในการดำเนินชีวิต และอานิสงส์จะส่งผลให้ ชีวิตดีขึ้นจนปลดหนี้ได้นั่นเอง

 

คำอธิษฐาน

ข้าพเจ้า…(ชื่อสกุล)..

ของต่างๆในวัดทั้งหลาย ที่มีพระสงฆ์ก็ดี หรือไม่มีพระสงฆ์ก็ดี

เป็นวัดร้างที่มีพระพุทธรูปก็ดี หรือเป็นที่ธรณีสงฆ์

ไม่มีสภาพเป็นวัดก็ตาม ถ้าข้าพเจ้าไปนําอะไร มาจากที่นั่น จะเป็นของหนักก็ดี ของเบาก็ดี ของน้อยก็ตาม ของมากก็ตาม ของมีค่าน้อยก็ตาม ของมีค่ามากก็ตาม ตั้งแต่ชาติแรก จนถึงชาติปัจจุบัน ข้าพเจ้าขอชําระหนี้สงฆ์

ด้วยเงินจํานวน……บาท นี้

คํากล่าวขอพร

นับแต่บัดนี้ต่อไป ขอให้ข้าพเจ้า…(ชื่อสกุล)..

หากแม้นข้าพเจ้านี้ ได้เคย ติดหนี้สงฆ์ ตั้งแต่ชาติใดๆมาจนถึงชาติปัจจุบัน

ข้าพเจ้าขอถวายเงินเพื่อทดแทน เป็นการชําระหนี้สงฆ์ ขอให้ข้าพเจ้าพ้นวิกฤติการเงินขาดมือ ตั้งแต่บัดนี้ มีเงินปลดหนี้ ให้มีเงิน มีกิน มีใช้ไม่ขัดสน 

ด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุแก้ที่ 3 แก้ดวง(ตก)

วิธีการแก้ดวงตก ดวงร่วง ดวงซวย แนะนำให้ไปทำบุญโดยการไปล้างห้องน้ำวัด ถือว่าเป็นการล้างซวย แล้วนอกจากการทำบุญแล้ว ให้หมั่นสวดคาถาอยู่เย็นเป็นสุขตามนี้ หากสวดได้ทั้งเช้าและก่อนนอนทุกวันจะดีมาก

คาถาอยู่เย็นเป็นสุข

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ (3 จบ)

อิติสุคะโต อะระหัง พุทโธ นะโมพุทธายะ

ปะฐะวีคงคา พระกุมมะเทวะ ขะมามิหัง

ข้าพเจ้าชื่อ….นามสกุล…ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงช่วยดลบันดาลความสุขสงบ ความร่มเย็นให้กับข้าพเจ้าและครอบครัวไม่ว่าจะอยู่แห่งหนใดก็ขอให้มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขปราศจากทุกข์โศกโรคภัย ขอให้อยู่ดี มีกินมีใช้ไม่ขัดสนตลอดไปด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ