รวม  3 เทพ ขอพรเรื่องการสอบ (พร้อมบทสวดบูชา)

ใครที่อยากขอพร ให้สอบได้ สอบผ่าน ต้องห้ามพลาด กับ 3 เทพนี้

เทพผู้ขึ้นชื่อเรื่องความสำเร็จ ความสมหวัง ขอสิ่งใดสมความปราถนา 

ต้องบูชาตามนี้เลย

1. ท้าวมหาพรหมเอราวัณ

คาถาบูชา

โอมปะระเมสะนะมัสการัม องการะนิสสะวะ รัง พรหมเรสสะยัม 

ภูปัสสวะวิษณุ ไวยะทานะโมโทติลูกปัม ทะระมา ยิกยานัง ยะไวยะลา 

คะมุลัม สะทา นันตะระ วิมุสะตินัน นะมัตเต นะมัตเตร จะ อะการัง ตโถวาจะ 

เอตามาตาระยัต ตะมัน ตะรามา กัตถะนารัมลา จะสะระวะ 

ปะติตัม สัมโภพะกลโล ทิวะทิยัม มะตัมยะ หรือแบบย่อ “โอม อหัม ปรัหมา อัสมิ”

2. องค์เทวราชเนรมิต (ร่าง 2 ของพระอินทร์)

บทสวดบูชา

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าวบทสวด “อะหัง วันทามิ เทวะราชะนิมมิตัง 

อิจฉิตัง ปัตถิตัง มัยหัง ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ”3. พระพิฆเนศ

คาถาบูชา ( แบบไทย )

โอม พระพิฆเณศวร

สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ

ทุติยัมปิ พระพิฆเณศวร

สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ

ตะติยัมปิ พระพิฆเณศวร (สวด 1 จบ)