เตือนแรง ! 2 เดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปี ไทยมีแววเกิดความขัดแย้งใหญ่