คุยข่าวสิบโมง “ลายเซ็นเปลี่ยนชีวิต” ซินแสเป็นหนึ่ง 

ออกอากาศวันที่ 13 มีนาคม 2561

คุยข่าวสิบโมง “ลายเซ็นเปลี่ยนชีวิต” ซินแสเป็นหนึ่ง 

ออกอากาศวันที่ 20 มีนาคม 2561

คุยข่าวสิบโมง “ลายเซ็นเปลี่ยนชีวิต” ซินแสเป็นหนึ่ง 

ออกอากาศวันที่ 27 มีนาคม 2561