ฤกษ์ดีสงกานต์ 2566
อยากพลิกร้ายกลายเป็นดี การงานเจริญก้าวหน้า มีบริวารดีด้วยการทำสิ่งนี้

ช่วงปีใหม่ไทย  อาจารย์มีเคล็ดลับ สำหรับทั้ง 12 นักษัตร

แนะนำ ให้ถวายข้าทาสบริวาร นางรำ ช้าง ม้า โอ่งเงินโอ่งทองพร้อมทำความสะอาดเช็ดถูศาลพระภูมิ ศาลพระพรหม ศาลตายาย เพื่อพลิกร้ายกลายเป็นดี มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีบริวารเกื้อหนุนที่ดี

โดยให้เสริมดังนี้

1.ข้าทาสบริวารชาย 5 หญิง 5
2.นางรำ 1 คู่
3.ช้าง 1 คู่ ม้า 1 คู่
4.โอ่งเงิน โอ่งทอง (เติมน้ำให้เต็มโอ่ง)
5.ทำความสะอาด ทั้งภายนอกและภายในศาลพระภูมิ ศาลพระพรหม ศาลตายาย

หมายเหตุ  สำหรับใครที่ไม่มีศาลศาลพระภูมิ ศาลพระพรหม ที่อยู่ที่บ้านเป็นของตัวเองให้นำไปถวายตามสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนำถวาย แนะนำให้ทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูก่อน

คำกล่าว

เจ้าที่เทวดานัง ปิยสุตวา มหาลาโภ ประสิทธิลาภา

ประสันนะจิตตา ศรีธาสุตถีพระวันตุเม


ข้าแต่พระภูมิเจ้าที่ ศาลพระพรหม ศาลตายาย

บัดนี้ ข้าพเจ้าชื่อ…….นามสกุล…….เกิดวันที่……..

ข้าพเจ้าขอถวาย ข้าทาส บริวาร ชาย 5 หญิง 5 เพื่อเป็นคนรับใช้ดูแลศาล

ขอถวายนางรำ 1 คู่ เพื่อความบันเทิง ขอถวายช้าง 1 คู่ ม้า 1 คู่ เพื่อการเดินทาง

และขอถวายโอ่งเงินโอ่งทอง  ให้ลูกมีกินมีใช้ไม่ขาดมือ


       ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐาน ขอให้สิ่งต่างๆ ที่ข้าพเจ้าได้ถวาย

จงส่งผลให้ข้าพเจ้ามีบริวารที่ดี มีผู้ใหญ่เอ็นดู หนุนนำช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

ขอให้ข้าพเจ้ามีแต่ความสุขความเจริญ ขอให้ข้าพเจ้าเดินทางไป ทิศใด

ตำบลใด มีแต่ความปลอดภัย


 (พร้อมกับปักธูปลงกระถาง )

เพียงเท่านี้ความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปีก็จะเกิดขึ้นกับทุกคน