วันลอยกระทง

ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12

การลอยกระทงนิยมทำกันในวันเพ็ญ เดือน 12 ของทุก ๆ ปี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ประเพณีลอยกระทงมีมาแต่โบราณ โดยมีคติความเชื่อหลายอย่าง เช่น เชื่อว่าเป็นการบูชาและขอขมาพระแม่คงคา เป็นการสะเดาะเคราะห์ ลอยทุกข์ ลอยโศก ลอยโรค ลอยภัย และลอยสิ่งไม่ดีออกไป

สำหรับลอยกระทงปีนี้อาจารย์แนะนำให้เสริมเรื่องสีลงไปในกระทง อาจจะเป็น สีของดอกไม้ สีธูปเทียน หรืออื่น ๆ มาประดับในกระทง เพื่อเสริมความเป็นมงคล

  • สีเหลือง เสริมเฮง ความก้าวหน้า
  • สีแดง เสริมเฮง ความรัก ความปรารถนา
  • สีขาว เสริมเฮง ความเมตตา และความสุขความเจริญ
  • สีม่วง เสริมเฮง ความมั่งคั่ง ดึงดูดทรัพย์
  • สีส้ม เสริมเฮง โชคดี มีโชคลาภ
  • สีเขียว เสริมเฮง ความอุดมสมบูรณ์
  • สีน้ำเงิน เสริมเฮง ความสำเร็จ และรับทรัพย์

ทริคเฮง x2 !

ให้ใส่เหรียญ จำนวน 8 เหรียญ จะเป็นเหรียญอะไรก็ได้แต่ต้องใส่ให้ครบ 8 เหรียญ เสริมลงไปในกระทง จะช่วยเสริมให้ชีวิตมั่งคั่ง มีเงินมีทองไหลมาเทมาตลอดปี 

คำอธิษฐานขอพรในวันลอยกระทง

ตั้งจิตอธิษฐานโดยกล่าวดังนี้

ขอบารมีแห่งพระแม่คงคา

บัดนี้ ข้าพเจ้า …. (ชื่อตัว-นามสกุล)….เกิดวันที่….

ขอลอยเคราะห์ ลอยโศก ลอยโรค ลอยภัย ลอยสิ่งไม่ดี

ออกไปจากชีวิตข้าพเจ้า และขอให้สิ่งดี ๆ ลอยกลับมาหาข้าพเจ้า

ทั้งเรื่องงาน เรื่องเงิน เรื่องความรัก เรื่องสุขภาพ

และเรื่องโชคลาภด้วยเทอญ

สาธุ สาธุ สาธุ