ลักษณะลายเซ็น ตัว A ส่งผลชีวิตให้ชีวิต พบเจอปัญหาหนี้สิน!