ตัวอย่างลายเซ็นที่ส่งผลต่อคดีความการโดนฟ้องร้อง!!

ฉบับซินแสเป็นหนึ่ง