ลักษณะลายเซ็น ที่ส่งผลให้ชีวิตมีคดีความการโดนฟ้องร้อง !!!!!!

ลักษณะลายเซ็น ที่ส่งผลให้ชีวิตมีคดีความการโดนฟ้องร้อง โดยเฉพาะเรื่องเครดิตทางการเงิน ต้องระวัง !!!