“ลายเซ็นเปลี่ยนชีวิต” ลิขิตได้จากปลายปากกา “ซินแส เป็นหนึ่ง” : บันเทิงปากม้า 18/04/59