ลายเซ็นแบบนี้รักดี รักสมหวัง

1. ลายเซ็นที่เซ็นติดกันแบบไม่ยกมือ ไม่มีช่องว่าง

– ชีวิตจะไม่โดดเดี่ยว จะสมหวังในความรัก พบเจอเนื้อคู่ที่ดี

2. ลายเซ็นที่ดูเรียบร้อย ไม่พันกันยุ่งเหยิง

– จะมีความรักที่ดี ชีวิตคู่ราบรื่น ไม่ติดขัด